Truyện Cung Đấu

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Quy Đức Hầu Phủ

Truyện cung đấu lấy bối cảnh nhân vật liên quan đến đấu phá hậu cung phong kiến, tranh đoạt ngôi vị, tranh sủng. Nhân vật xoay quanh vua, vương gia, phi tử, thần tử,...

Truyện Cung Đấu đang hot

Đang cập nhập