Truyện Xuyên Không

Loan Phượng Minh

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Truyện xuyên không kể về nhân vật vì một lý do thần kỳ nào đó mà vượt thời gian/không gian đến một nơi khác. Trong đó có xuyên hồn: chỉ có linh hồn xuyên không và xuyên nguyên: cả người cùng xuyên việt.

Truyện Xuyên Không đang hot

Đang cập nhập